График за провеждане на поправителна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. 2017/2018 г., прием м. Октомври 2017 г., сем. 1)
Мениджмънт на търговската дейност
Дисциплина Дата Час / зала
Въведение в търговския бизнес
доц. д-р Симеонка Петрова
гл. ас. д-р Венцислав Перков

Оценка на бизнеса
доц. д-р Светослав Илийчовски
гл. ас. д-р Венцислав Перков

Икономика на търговията
доц. д-р Симеонка Петрова
гл. ас. д-р Венцислав Перков

Организация и технология на доставките
доц. д-р Симеонка Петрова
гл. ас. д-р Венцислав Перков

Организация и технология на продажбите
доц. д-р Петранка Мидова
гл. ас. д-р Венцислав Перков