График за провеждане на поправителна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. 2017/2018 г., прием м. Октомври 2017 г., сем. 1)
Мениджмънт на търговската дейност
Дисциплина Дата Час / зала
Икономикс (Микроикономика и Макроикономика)
проф. д-р Йордан Василев
доц. д-р Людмил Несторов

15.02.2018
/Четвъртък/
M174005-M174005
10:30-12:30 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 43
Основи на счетоводството
проф. д-р Атанас Атанасов
гл. ас. д-р Ралица Данчева

16.02.2018
/Петък/
M174006-M174086
13:00-15:00 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 62
Икономика на търговията
доц. д-р Симеонка Петрова
гл. ас. д-р Венцислав Перков

15.02.2018
/Четвъртък/
M174014-M174064
08:30-10:30 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 62
Организация и технология на доставките
доц. д-р Симеонка Петрова
гл. ас. д-р Венцислав Перков

16.02.2018
/Петък/
M174014-M174064
15:00-17:00 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 73
Организация и технология на продажбите
доц. д-р Петранка Мидова
гл. ас. д-р Венцислав Перков

16.02.2018
/Петък/
M174014-M174064
08:30-10:30 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 73