График за провеждане на поправителна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. 2017/2018 г., прием м. Октомври 2017 г., сем. 1)
Мениджмънт на търговската дейност
Дисциплина Дата Час / зала
Търговска политика
доц. д-р Петранка Мидова
гл. ас. д-р Любка Илиева

17.02.2018
/Събота/
M173014-M173571
10:30-12:30 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 73
Търговско кредитиране
доц. д-р Светослав Илийчовски
доц. д-р Теодора Филипова

16.02.2018
/Петък/
M173014-M173571
08:30-10:30 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 73
Организация и отчитане на търговските сделки
доц. д-р Светослав Илийчовски
доц. д-р Теодора Филипова
гл. ас. д-р Галя Георгиева

16.02.2018
/Петък/
M173014-M173571
10:30-12:30 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 73
Проектно консултиране
доц. д-р Светослав Илийчовски
доц. д-р Теодора Филипова
гл. ас. д-р Венцислав Перков

17.02.2018
/Събота/
M173014-M173571
08:30-10:30 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 73
Търговски мениджмънт
доц. д-р Симеонка Петрова
гл. ас. д-р Любка Илиева

15.02.2018
/Четвъртък/
M173014-M173571
10:30-12:30 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 62
Икономика на търговията
доц. д-р Симеонка Петрова
гл. ас. д-р Венцислав Перков

15.02.2018
/Четвъртък/
M173014-M173571
08:30-10:30 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 62