График за провеждане на поправителна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. 2017/2018 г., прием м. Октомври 2017 г., сем. 1)
Международен туризъм
Дисциплина Дата Час / зала
Международен бизнес
доц. д-р Драгомир Илиев
доц. д-р Здравко Любенов

Глобален туризъм
проф. д.ик.н. Таня Горчева
гл. ас. д-р Йордан Нейков

Финансови и кредитни операции в туристическия бизнес
проф. д-р Андрей Захариев
гл. ас. д-р Димитър Костов

16.02.2018
/Петък/
M173234-M173462
10:30-12:30 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 61
Корпоративна социална отговорност в международния туризъм
доц. д-р Здравко Любенов
гл. ас. д-р Йордан Нейков

16.02.2018
/Петък/
M173234-M173462
13:00-15:00 ч.
Ректорат
Аудитория 8
ПР в сферата на туризма
доц. д-р Галина Захариева
гл. ас. д-р Николай Андреев

16.02.2018
/Петък/
M173234-M173462
15:00-17:00 ч.
Ректорат
Аудитория 8
Международен туристически бизнес
проф. д.ик.н. Таня Горчева
гл. ас. д-р Йордан Нейков