График за провеждане на поправителна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. 2017/2018 г., прием м. Октомври 2017 г., сем. 1)
Международни проекти
Дисциплина Дата Час / зала
Основи на международните проекти
доц. д-р Драгомир Илиев
ас. д-р Иван Ангелов

Интегрирани процеси в проектното управление
проф. д-р Борислав Борисов
проф. д-р Маргарита Богданова
доц. д-р Христо Сирашки
гл. ас. д-р Евелина Парашкевова-Великова

Техники за проектно финансиране
проф. д-р Андрей Захариев
ас. д-р Живко Тодоров
ас. д-р Танер Исмаилов

16.02.2018
/Петък/
M173088-M173375
10:30-12:30 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 61
Европейски проекти
доц. д-р Карина Саркисян-Дикова
гл. ас. д-р Йордан Нейков

16.02.2018
/Петък/
M173088-M173375
13:00-15:00 ч.
Ректорат
Аудитория 7
Проектни екипи
доц. д-р Галина Захариева
доц. д-р Драгомир Илиев
гл. ас. д-р Ивайло Петров

16.02.2018
/Петък/
M173088-M173375
15:00-17:00 ч.
Ректорат
Аудитория 8
Въведение в международните икономически отношения
доц. д-р Галина Захариева
доц. д-р Драгомир Илиев
гл. ас. д-р Галин Стефанов
гл. ас. д-р Йордан Нейков