График за провеждане на поправителна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. 2017/2018 г., прием м. Октомври 2017 г., сем. 1)
Маркетингови комуникации
Дисциплина Дата Час / зала
Интегриран бранд мениджмънт
проф. д-р Никола Янков
доц. д-р Пенка Горанова

Интегрирани маркетингови комуникации
доц. д-р Пенка Горанова
ас. Живка Тананеева

Емпирични маркетингови изследвания
доц. д-р Тодор Кръстевич
ас. д-р Атанаска Решеткова

17.02.2018
/Събота/
M173055-M173465
08:30-10:30 ч.
Разширение - Запад
Аудитория 201
Интернет маркетинг
доц. д-р Пенка Горанова
гл. ас. д-р Радослав Йорданов
ас. Костадин Башев

16.02.2018
/Петък/
M173056-M173441
13:00-15:00 ч.
Ректорат
Аудитория 2
Медия планиране
доц. д-р Тодор Кръстевич
ас. д-р Атанаска Решеткова

17.02.2018
/Събота/
M173055-M173465
10:30-12:30 ч.
Разширение - Запад
Аудитория 201
Принципи на маркетинга
доц. д-р Иван Марчевски
гл. ас. д-р Ваня Григорова