График за провеждане на поправителна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. 2017/2018 г., прием м. Октомври 2017 г., сем. 1)
Международен бизнес и мениджмънт
Дисциплина Дата Час / зала
Икономикс (Микроикономика и Макроикономика)
проф. д-р Йордан Василев
доц. д-р Людмил Несторов

15.02.2018
/Четвъртък/
M174005-M174005
10:30-12:30 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 43
Въведение във финансите
проф. д-р Андрей Захариев
доц. д-р Жельо Вътев
доц. д-р Людмил Кръстев
доц. д-р Марин Маринов
гл. ас. д-р Петко Ангелов
ас. д-р Танер Исмаилов

16.02.2018
/Петък/
M174001-M174091
10:30-12:30 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 61
Международна икономика
доц. д-р Галина Захариева
гл. ас. д-р Галин Стефанов

15.02.2018
/Четвъртък/
M174049-M174067
13:00-15:00 ч.
Ректорат
Аудитория 8
Международно управление на човешките ресурси
доц. д-р Галина Захариева
гл. ас. д-р Ивайло Петров

15.02.2018
/Четвъртък/
M174049-M174067
15:00-17:00 ч.
Ректорат
Аудитория 8
Бизнес комуникации
доц. д-р Карина Саркисян-Дикова
гл. ас. д-р Николай Андреев

16.02.2018
/Петък/
M174049-M174067
13:00-15:00 ч.
Ректорат
Аудитория 7