График за провеждане на поправителна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. 2017/2018 г., прием м. Октомври 2017 г., сем. 1)
Международен бизнес и мениджмънт
Дисциплина Дата Час / зала
Международни икономически сравнения
доц. д-р Галина Захариева
гл. ас. д-р Симеон Момчев

16.02.2018
/Петък/
M173008-M173589
15:00-17:00 ч.
Ректорат
Аудитория 8
Международни стратегии
доц. д-р Драгомир Илиев
гл. ас. д-р Симеон Момчев

17.02.2018
/Събота/
M173008-M173589
15:00-17:00 ч.
Ректорат
Аудитория 7
Международни бизнес алианси
доц. д-р Здравко Любенов
гл. ас. д-р Галин Стефанов

15.02.2018
/Четвъртък/
M173008-M173589
15:00-17:00 ч.
Ректорат
Аудитория 8
Международно застраховане
доц. д-р Румен Ерусалимов
гл. ас. д-р Милен Митков

16.02.2018
/Петък/
M173008-M173589
10:30-12:30 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 46
Международен финансов мениджмънт
Пламен Пътев
доц. д-р Александър Ганчев
гл. ас. д-р Димитър Костов

17.02.2018
/Събота/
M173003-M173679
13:00-15:00 ч.
Ректорат
Аудитория 1
Въведение в международните икономически отношения
доц. д-р Галина Захариева
доц. д-р Драгомир Илиев
гл. ас. д-р Галин Стефанов
гл. ас. д-р Йордан Нейков

15.02.2018
/Четвъртък/
M173008-M173589
13:00-15:00 ч.
Ректорат
Аудитория 8