График за провеждане на поправителна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. 2017/2018 г., прием м. Октомври 2017 г., сем. 1)
Маркетинг
Дисциплина Дата Час / зала
Маркетингов инженеринг
доц. д-р Маруся Смокова-Стефанова
доц. д-р Тодор Кръстевич

16.02.2018
/Петък/
M173042-M173648
10:30-12:30 ч.
Разширение - Запад
Аудитория 201
Стратегически маркетингов мениджмънт
проф. д-р Никола Янков
доц. д-р Пенка Горанова

16.02.2018
/Петък/
M173042-M173648
13:00-15:00 ч.
Ректорат
Аудитория 2
Аналитично извличане на знания от данни
доц. д-р Тодор Кръстевич
ас. д-р Атанаска Решеткова

17.02.2018
/Събота/
M173042-M173648
08:30-10:30 ч.
Разширение - Запад
Аудитория 201
Маркетингов одит
доц. д-р Иван Марчевски
гл. ас. д-р Радослав Йорданов

17.02.2018
/Събота/
M173042-M173648
10:30-12:30 ч.
Ректорат
Аудитория 7
Стратегически бранд мениджмънт
проф. д-р Никола Янков
доц. д-р Пенка Горанова

17.02.2018
/Събота/
M173042-M173648
13:00-15:00 ч.
Ректорат
Аудитория 2
Принципи на маркетинга
доц. д-р Иван Марчевски
гл. ас. д-р Ваня Григорова

16.02.2018
/Петък/
M173042-M173648
08:30-10:30 ч.
Ректорат
Аудитория 7