График за провеждане на поправителна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. 2017/2018 г., прием м. Октомври 2017 г., сем. 1)
Корпоративен мениджмънт
Дисциплина Дата Час / зала
Корпоративно предприемачество
проф. д-р Анета Денева
гл. ас. д-р Емил Николов

16.02.2018
/Петък/
M173068-M173674
13:00-15:00 ч.
Аудитория 64
Мениджмънт на корпорациите
проф. д-р Анета Денева
гл. ас. д-р Емил Николов

Управление на корпоративната собственост
проф. д-р Анета Денева
гл. ас. д-р Зоя Иванова

17.02.2018
/Събота/
M173068-M173674
08:30-10:30 ч.
Аудитория 64
Антикризисно управление на корпорацията
проф. д-р Любчо Варамезов
гл. ас. д-р Емил Николов

16.02.2018
/Петък/
M173068-M173674
10:30-12:30 ч.
Аудитория 64
Бизнес риск в корпорацията
доц. д-р Сергей Найденов
гл. ас. д-р Зоя Иванова

17.02.2018
/Събота/
M173068-M173674
10:30-12:30 ч.
Аудитория 64
Организация на индустриалното предприятие
проф. д-р Любчо Варамезов
гл. ас. д-р Зоя Иванова

16.02.2018
/Петък/
M173068-M173674
08:30-10:30 ч.
Аудитория 64