График за провеждане на поправителна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. 2017/2018 г., прием м. Октомври 2017 г., сем. 1)
Информационни системи и технологии в бизнеса
Дисциплина Дата Час / зала
Информационни системи в бизнес организацията
проф. д-р Виолета Краева
доц. д-р Петя Емилова
гл. ас. д-р Кремена Маринова-Костова

15.02.2018
/Четвъртък/
M173023-M173631
08:30-10:30 ч.
Ректорат
Аудитория 3
Съвременни методи за създаване и оценка на приложен софтуер
проф. д-р Красимир Шишманов
гл. ас. д-р Мария Ташкова

16.02.2018
/Петък/
M173023-M173631
10:30-12:30 ч.
Ректорат
Аудитория 3
Икономически и стратегически аспекти на ИТ в бизнеса
доц. д-р Петя Емилова
гл. ас. д-р Кремена Маринова-Костова

15.02.2018
/Четвъртък/
M173023-M173631
10:30-12:30 ч.
Ректорат
Аудитория 3
Информационни системи за интелигентен бизнес анализ
доц. д-р Веселин Попов
доц. д-р Наталия Маринова

17.02.2018
/Събота/
M173023-M173631
08:30-10:30 ч.
Ректорат
Аудитория 3
Облачни изчисления
доц. д-р Веселин Попов
доц. д-р Наталия Маринова
доц. д-р Петя Емилова

17.02.2018
/Събота/
M173023-M173631
10:30-12:30 ч.
Ректорат
Аудитория 3
Софтуерен инженеринг
проф. д-р Красимир Шишманов
ас. Асен Божиков

16.02.2018
/Петък/
M173056-M173441
08:30-10:30 ч.
Ректорат
Аудитория 3