График за провеждане на поправителна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. 2017/2018 г., прием м. Октомври 2017 г., сем. 1)
Икономика и мениджмънт на туризма
Дисциплина Дата Час / зала
Организация на алтернативния туризъм
проф. д-р Марияна Божинова
ас. д-р Павлин Павлов

16.02.2018
/Петък/
M173054-M173661
10:30-12:30 ч.
Ректорат
Аудитория 9
Туристическа политика
доц. д-р Тихомир Личев
ас. д-р Павлин Павлов

15.02.2018
/Четвъртък/
M173054-M173661
13:00-15:00 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 46
Стратегии в туризма
проф. д-р Марияна Божинова
доц. д-р Петя Иванова
ас. д-р Любомира Тодорова

15.02.2018
/Четвъртък/
M173054-M173661
10:30-12:30 ч.
Ректорат
Аудитория 9
Сигурност и безопасност в туризма
доц. д-р Петя Иванова
доц. д-р Тихомир Личев
ас. д-р Любомира Тодорова

17.02.2018
/Събота/
M173054-M173661
08:30-10:30 ч.
Ректорат
Аудитория 9
Мениджмънт на туризма
проф. д-р Марияна Божинова
доц. д-р Петя Иванова
ас. д-р Павлин Павлов

16.02.2018
/Петък/
M173054-M173661
08:30-10:30 ч.
Ректорат
Аудитория 9
Въведение в туризма
доц. д-р Петя Иванова
ас. д-р Любомира Тодорова

15.02.2018
/Четвъртък/
M173054-M173661
08:30-10:30 ч.
Ректорат
Аудитория 9