График за провеждане на поправителна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. 2017/2018 г., прием м. Октомври 2017 г., сем. 1)
Инвестиционен мениджмънт
Дисциплина Дата Час / зала
Инвестиционен анализ (технически и фундаментален)
доц. д-р Александър Ганчев
доц. д-р Стефан Симеонов
гл. ас. д-р Цветан Павлов

17.02.2018
/Събота/
M173216-M173541
10:30-12:30 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 15
Управление на държавния дълг
проф. д-р Андрей Захариев
гл. ас. д-р Петко Ангелов

16.02.2018
/Петък/
M173216-M173541
08:30-10:30 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 61
Управление на инвестиционния риск
Пламен Пътев
доц. д-р Валентин Милинов
гл. ас. д-р Димитър Костов

16.02.2018
/Петък/
M173216-M173541
13:00-15:00 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 16
Инвестиционно банкиране
доц. д-р Людмил Кръстев
доц. д-р Стефан Симеонов
ас. д-р Живко Тодоров

17.02.2018
/Събота/
M173216-M173541
08:30-10:30 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 45
Управление на инвестиционни проекти
доц. д-р Стоян Проданов
гл. ас. д-р Димитър Костов
гл. ас. д-р Цветан Павлов

17.02.2018
/Събота/
M173216-M173541
13:00-15:00 ч.
Ректорат
Аудитория 1
Инвестиции
доц. д-р Стоян Проданов
гл. ас. д-р Цветан Павлов

16.02.2018
/Петък/
M173216-M173541
15:00-17:00 ч.
Ректорат
Аудитория 1