График за провеждане на поправителна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. 2017/2018 г., прием м. Октомври 2017 г., сем. 1)
Здравен мениджмънт
Дисциплина Дата Час / зала
Икономически основи на публичния сектор
проф. д-р Пенка Шишманова

16.02.2018
/Петък/
M173078-M173672
08:30-10:30 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 41
Управление на проекти в здравеопазването
проф. д-р Маргарита Богданова
гл. ас. д-р Евелина Парашкевова-Великова

16.02.2018
/Петък/
M173078-M173672
10:30-12:30 ч.
Ректорат
Аудитория 4
Социално програмиране
доц. д-р Николай Нинов
доц. д-р Пламен Йорданов

15.02.2018
/Четвъртък/
M173078-M173672
10:30-12:30 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 51
Основи на здравната политика
доц. д-р Николай Нинов
гл. ас. д-р Маргарита Николова

15.02.2018
/Четвъртък/
M173078-M173672
08:30-10:30 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 51
Управление на персонала в здравеопазването
доц. д-р Николай Нинов
гл. ас. д-р Маргарита Николова

14.02.2018
/Сряда/
M173078-M173672
10:30-12:30 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 51
Икономика на здравеопазването и здравното осигуряване
доц. д-р Николай Нинов
гл. ас. д-р Маргарита Николова

14.02.2018
/Сряда/
M173078-M173672
08:30-10:30 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 51