График за провеждане на поправителна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. 2017/2018 г., прием м. Октомври 2017 г., сем. 1)
Застраховане
Дисциплина Дата Час / зала
Отчитане на застрахователната дейност
доц. д-р Венцислав Василев
гл. ас. д-р Анелия Панева

Въведение във финансите
проф. д-р Андрей Захариев
доц. д-р Жельо Вътев
доц. д-р Людмил Кръстев
доц. д-р Марин Маринов
гл. ас. д-р Петко Ангелов
ас. д-р Танер Исмаилов

Икономика на застраховането
доц. д-р Венцислав Василев
доц. д-р Румен Ерусалимов

Икономика на социалното осигуряване
доц. д-р Николай Нинов
доц. д-р Пламен Йорданов
гл. ас. д-р Маргарита Николова
гл. ас. д-р Таня Илиева

Застрахователно право
доц. д-р Пенко Димитров