График за провеждане на поправителна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. 2017/2018 г., прием м. Октомври 2017 г., сем. 1)
Застраховане
Дисциплина Дата Час / зала
Икономикс (Микроикономика и Макроикономика)
проф. д-р Йордан Василев
доц. д-р Людмил Несторов

15.02.2018
/Четвъртък/
M174005-M174005
10:30-12:30 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 43
Въведение във финансите
проф. д-р Андрей Захариев
доц. д-р Жельо Вътев
доц. д-р Людмил Кръстев
доц. д-р Марин Маринов
гл. ас. д-р Петко Ангелов
ас. д-р Танер Исмаилов

16.02.2018
/Петък/
M174001-M174091
10:30-12:30 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 61
Икономика на застраховането
доц. д-р Венцислав Василев
доц. д-р Румен Ерусалимов

16.02.2018
/Петък/
M174001-M174091
08:30-10:30 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 46
Икономика на социалното осигуряване
доц. д-р Николай Нинов
доц. д-р Пламен Йорданов
гл. ас. д-р Маргарита Николова
гл. ас. д-р Таня Илиева

17.02.2018
/Събота/
M174001-M174091
08:30-10:30 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 45
Застрахователно право
доц. д-р Пенко Димитров

15.02.2018
/Четвъртък/
M174016-M174075
08:30-10:30 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 52