График за провеждане на поправителна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. 2017/2018 г., прием м. Октомври 2017 г., сем. 1)
Застраховане
Дисциплина Дата Час / зала
Мениджмънт на застрахователното дружество
доц. д-р Румен Ерусалимов
гл. ас. д-р Милен Митков

16.02.2018
/Петък/
M173004-M173677
10:30-12:30 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 46
Управление на риска в застрахователното дружество
доц. д-р Венцислав Василев
гл. ас. д-р Анелия Панева

16.02.2018
/Петък/
M173004-M173677
13:00-15:00 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 45
Експертни оценки в застрахователното дружество
проф. д-р Красимир Шишманов
гл. ас. д-р Милен Митков

17.02.2018
/Събота/
M173004-M173677
08:30-10:30 ч.
Ректорат
Аудитория 3
Рисково-базиран надзор в застраховането
доц. д-р Венцислав Василев
гл. ас. д-р Анелия Панева

17.02.2018
/Събота/
M173004-M173677
13:00-15:00 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 45
Международен бизнес
доц. д-р Драгомир Илиев
доц. д-р Здравко Любенов

17.02.2018
/Събота/
M173004-M173677
15:00-17:00 ч.
Ректорат
Аудитория 7
Основи на застраховането
доц. д-р Румен Ерусалимов
гл. ас. д-р Анелия Панева

16.02.2018
/Петък/
M173004-M173677
08:30-10:30 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 46