График за провеждане на поправителна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. 2017/2018 г., прием м. Октомври 2017 г., сем. 1)
Електронен бизнес и дигитални пазари
Дисциплина Дата Час / зала
Основи на електронния бизнес
проф. д-р Виолета Краева
доц. д-р Петя Емилова
гл. ас. д-р Кремена Маринова-Костова

Електронна търговия и дигитални пазари
проф. д-р Красимир Шишманов
гл. ас. д-р Мария Ташкова

17.02.2018
/Събота/
M173056-M173441
08:30-10:30 ч.
Ректорат
Аудитория 3
Системи за електронна търговия
доц. д-р Веселин Попов
ас. д-р Искрен Таиров

17.02.2018
/Събота/
M173056-M173441
10:30-12:30 ч.
Ректорат
Аудитория 3
Електронни системи за разплащания
проф. д-р Красимир Шишманов
гл. ас. д-р Кремена Маринова-Костова

16.02.2018
/Петък/
M173056-M173441
10:30-12:30 ч.
Ректорат
Аудитория 3
Интернет маркетинг
доц. д-р Пенка Горанова
гл. ас. д-р Радослав Йорданов
ас. Костадин Башев

16.02.2018
/Петък/
M173056-M173441
13:00-15:00 ч.
Ректорат
Аудитория 2
Софтуерен инженеринг
проф. д-р Красимир Шишманов
ас. Асен Божиков

16.02.2018
/Петък/
M173056-M173441
08:30-10:30 ч.
Ректорат
Аудитория 3