График за провеждане на поправителна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. 2017/2018 г., прием м. Октомври 2017 г., сем. 1)
Валутен, митнически и данъчен контрол
Дисциплина Дата Час / зала
Валути и валутни сделки
проф. д-р Андрей Захариев
гл. ас. д-р Димитър Костов

16.02.2018
/Петък/
M173005-M173675
10:30-12:30 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 61
Технология на валутния контрол
проф. д-р Георги Иванов
гл. ас. д-р Зорница Петкова

17.02.2018
/Събота/
M173005-M173675
08:30-10:30 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 51
Технология на данъчния контрол
проф. д-р Георги Иванов
доц. д-р Момчил Антов

17.02.2018
/Събота/
M173005-M173675
10:30-12:30 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 51
Технология на митническия контрол
проф. д-р Георги Иванов
доц. д-р Момчил Антов
гл. ас. д-р Зорница Петкова

17.02.2018
/Събота/
M173005-M173675
13:00-15:00 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 54
Международно митническо сътрудничество
проф. д-р Георги Иванов
гл. ас. д-р Зорница Петкова

16.02.2018
/Петък/
M173005-M173675
13:00-15:00 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 54
Валутен и митнически контрол
проф. д-р Георги Иванов
доц. д-р Момчил Антов
гл. ас. д-р Зорница Петкова

16.02.2018
/Петък/
M173005-M173675
08:30-10:30 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 51