График за провеждане на поправителна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. 2017/2018 г., прием м. Октомври 2017 г., сем. 1)
Банков мениджмънт
Дисциплина Дата Час / зала
Икономикс (Микроикономика и Макроикономика)
проф. д-р Йордан Василев
доц. д-р Людмил Несторов

15.02.2018
/Четвъртък/
M174005-M174005
10:30-12:30 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 43
Основи на счетоводството
проф. д-р Атанас Атанасов
гл. ас. д-р Ралица Данчева

16.02.2018
/Петък/
M174006-M174086
13:00-15:00 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 62
Финанси на фирмата
Пламен Пътев
доц. д-р Александър Ганчев
гл. ас. д-р Петя Василева

15.02.2018
/Четвъртък/
M174006-M174086
13:00-15:00 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 45
Техника на данъчното облагане
доц. д-р Валентин Милинов
доц. д-р Людмил Кръстев
гл. ас. д-р Марияна Павлова-Бънова
гл. ас. д-р Петя Василева

17.02.2018
/Събота/
M174006-M174086
13:00-15:00 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 16
Персонални финанси
доц. д-р Анелия Радулова
гл. ас. д-р Марияна Павлова-Бънова

16.02.2018
/Петък/
M174006-M174086
15:00-17:00 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 16