График за провеждане на поправителна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. 2017/2018 г., прием м. Октомври 2017 г., сем. 1)
Банков мениджмънт
Дисциплина Дата Час / зала
Практически банков мениджмънт
доц. д-р Жельо Вътев
доц. д-р Марин Маринов
гл. ас. д-р Георги Георгиев

17.02.2018
/Събота/
M153078-M173536
13:00-15:00 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 61
Централно банкиране
доц. д-р Валентин Милинов
ас. д-р Стефан Станимиров

17.02.2018
/Събота/
M153078-M173536
15:00-17:00 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 16
Мениджмънт на банковите плащания
проф. д-р Божидар Божинов
доц. д-р Жельо Вътев
доц. д-р Марин Маринов

Управление на персонала в банката
проф. д-р Теодора Димитрова
доц. д-р Марин Маринов

Риск мениджмънт в търговската банка
проф. д-р Божидар Божинов
доц. д-р Марин Маринов

Банково обслужване на икономическите агенти
проф. д-р Теодора Димитрова
доц. д-р Марин Маринов

16.02.2018
/Петък/
M153078-M173536
13:00-15:00 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 61