График за провеждане на поправителна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. 2017/2018 г., прием м. Октомври 2017 г., сем. 1)
Агробизнес
Дисциплина Дата Час / зала
Диверсификацията – инструмент за минимизиране на риска в агробизнеса
доц. д-р Марина Николова
доц. д-р Маруся Станчева-Линкова
ас. д-р Явор Станев

15.02.2018
/Четвъртък/
M173001-M173578
10:30-12:30 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 26
Организация и управление на защитени природни ресурси
доц. д-р Марина Николова
доц. д-р Маруся Станчева-Линкова
ас. Илияна Кръстева

16.02.2018
/Петък/
M173001-M173578
08:30-10:30 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 16
Счетоводно отчитане дейността на селскостопанското предприятие
доц. д-р Виолета Блажева
ас. д-р Явор Станев

16.02.2018
/Петък/
M173001-M173578
10:30-12:30 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 16
Управление на иновациите в агробизнеса
доц. д-р Виолета Блажева
ас. д-р Явор Станев

17.02.2018
/Събота/
M173001-M173578
10:30-12:30 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 16
Управление на капиталите във фирмата
Пламен Пътев
проф. д-р Андрей Захариев
доц. д-р Александър Ганчев
доц. д-р Валентин Милинов
гл. ас. д-р Петя Василева

17.02.2018
/Събота/
M173003-M173679
08:30-10:30 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 61
Аграрна икономика и аграрна политика
доц. д-р Виолета Блажева
ас. Илияна Кръстева

15.02.2018
/Четвъртък/
M173001-M173578
08:30-10:30 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 26