График за провеждане на поправителна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. 2017/2018 г., прием м. Октомври 2017 г., сем. 1)
Фирмен мениджмънт и контролинг
Дисциплина Дата Час / зала
Бизнес стратегии
доц. д-р Цветан Дилков
гл. ас. д-р Милен Динков

17.02.2018
/Събота/
P177004-P177016
08:30-10:30 ч.
Ректорат
Аудитория 13
Екологични модели на развитие
доц. д-р Цветан Дилков
гл. ас. д-р Десислава Алексиева

17.02.2018
/Събота/
P177004-P177016
10:30-12:30 ч.
Ректорат
Аудитория 13
Лидерство и ръководство
доц. д-р Анатолий Асенов
гл. ас. д-р Милен Динков

Управление на малкия бизнес
доц. д-р Анатолий Асенов
гл. ас. д-р Милен Динков

Управление на фирмата
доц. д-р Анатолий Асенов
доц. д-р Ирена Емилова
доц. д-р Цветан Дилков