График за провеждане на поправителна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. 2017/2018 г., прием м. Октомври 2017 г., сем. 1)
Публична администрация
Дисциплина Дата Час / зала
Икономически основи на публичния сектор
проф. д-р Пенка Шишманова

Регионална политика и регионално развитие
гл. ас. д-р Ева Цветанова

Въведение в проектното управление
проф. д-р Маргарита Богданова
гл. ас. д-р Юлиян Господинов

Основи на публичната администрация
доц. д-р Христо Сирашки
гл. ас. д-р Юлиян Господинов

Системи за управление и контрол в публичния сектор
проф. д-р Борислав Борисов
гл. ас. д-р Евелина Парашкевова-Великова