График за провеждане на поправителна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. 2017/2018 г., прием м. Октомври 2017 г., сем. 1)
Публична администрация
Дисциплина Дата Час / зала
Териториална администрация и административен капацитет
проф. д-р Борислав Борисов
гл. ас. д-р Евелина Парашкевова-Великова

17.02.2018
/Събота/
M173119-M173569
10:30-12:30 ч.
Ректорат
Аудитория 4
Проектно управление в публичния сектор
проф. д-р Маргарита Богданова
доц. д-р Христо Сирашки
гл. ас. д-р Юлиян Господинов

16.02.2018
/Петък/
M173119-M173569
08:30-10:30 ч.
Ректорат
Аудитория 4
Управление на бизнес процеси в публичната администрация
проф. д-р Борислав Борисов
доц. д-р Христо Сирашки
гл. ас. д-р Евелина Парашкевова-Великова

15.02.2018
/Четвъртък/
M173119-M173569
10:30-12:30 ч.
Ректорат
Аудитория 4
Етични стандарти и антикорупционни практики в публичната администрация
проф. д-р Борислав Борисов
гл. ас. д-р Евелина Парашкевова-Великова

17.02.2018
/Събота/
M173119-M173569
08:30-10:30 ч.
Ректорат
Аудитория 4
Софтуер за управление на проекти
проф. д-р Борислав Борисов
гл. ас. д-р Юлиян Господинов

16.02.2018
/Петък/
M173006-M173668
10:30-12:30 ч.
Ректорат
Аудитория 4
Основи на публичната администрация
доц. д-р Христо Сирашки
гл. ас. д-р Юлиян Господинов

15.02.2018
/Четвъртък/
M173119-M173569
08:30-10:30 ч.
Ректорат
Аудитория 4