График за провеждане на поправителна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. 2017/2018 г., прием м. Октомври 2017 г., сем. 1)
Образователен мениджмънт
Дисциплина Дата Час / зала
Системи за учене през целия живот
доц. д-р Михаил Чиприянов
гл. ас. д-р Надежда Веселинова

Стратегическо планиране на образованието
проф. д-р Борислав Борисов
гл. ас. д-р Евелина Парашкевова-Великова

Управление на проекти в образованието
проф. д-р Маргарита Богданова
доц. д-р Христо Сирашки
гл. ас. д-р Юлиян Господинов

16.02.2018
/Петък/
M173457-M173560
08:30-10:30 ч.
Ректорат
Аудитория 4
Етични стандарти и антикорупционни практики в публичната администрация
проф. д-р Борислав Борисов
гл. ас. д-р Евелина Парашкевова-Великова

17.02.2018
/Събота/
M173119-M173569
08:30-10:30 ч.
Ректорат
Аудитория 4
Разработване и оценка на публични политики и програми
доц. д-р Христо Сирашки
гл. ас. д-р Евелина Парашкевова-Великова
гл. ас. д-р Юлиян Господинов

16.02.2018
/Петък/
M173457-M173560
10:30-12:30 ч.
Ректорат
Аудитория 4
Основи на публичната администрация
доц. д-р Христо Сирашки
гл. ас. д-р Юлиян Господинов