График за провеждане на поправителна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. 2017/2018 г., прием м. Октомври 2017 г., сем. 1)
Бизнесадминистрация
Дисциплина Дата Час / зала
Икономикс (Микроикономика и Макроикономика)
проф. д-р Йордан Василев
доц. д-р Людмил Несторов

15.02.2018
/Четвъртък/
M174005-M174005
10:30-12:30 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 43
Основи на управлението
доц. д-р Анатолий Асенов
доц. д-р Ирена Емилова
доц. д-р Цветан Дилков

14.02.2018
/Сряда/
M174043-M174089
08:30-10:30 ч.
Ректорат
Аудитория 13
Лидерство и ръководство
доц. д-р Анатолий Асенов
гл. ас. д-р Станислава Стоянова

14.02.2018
/Сряда/
M174043-M174089
10:30-12:30 ч.
Ректорат
Аудитория 13
Управление на малкия бизнес
доц. д-р Анатолий Асенов
гл. ас. д-р Милен Динков

15.02.2018
/Четвъртък/
M174043-M174089
08:30-10:30 ч.
Ректорат
Аудитория 13
Управление на фирмата
доц. д-р Анатолий Асенов
доц. д-р Ирена Емилова
доц. д-р Цветан Дилков

16.02.2018
/Петък/
M174043-M174089
08:30-10:30 ч.
Ректорат
Аудитория 13