График за провеждане на поправителна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. 2017/2018 г., прием м. Октомври 2017 г., сем. 1)
Бизнесадминистрация
Дисциплина Дата Час / зала
Теория на организациите
доц. д-р Анатолий Асенов
гл. ас. д-р Милен Динков

15.02.2018
/Четвъртък/
M173081-M173664
10:30-12:30 ч.
Ректорат
Аудитория 13
Мениджърско консултиране
доц. д-р Цветан Дилков
гл. ас. д-р Милен Динков

16.02.2018
/Петък/
M173081-M173664
08:30-10:30 ч.
Ректорат
Аудитория 13
Управление на мотивационните процеси
доц. д-р Анатолий Асенов
доц. д-р Цветан Дилков

17.02.2018
/Събота/
M173081-M173664
10:30-12:30 ч.
Ректорат
Аудитория 13
Етика в бизнеса
доц. д-р Анатолий Асенов
доц. д-р Ирена Емилова
доц. д-р Цветан Дилков

16.02.2018
/Петък/
M173081-M173664
10:30-12:30 ч.
Ректорат
Аудитория 13
Стратегически мениджмънт
доц. д-р Анатолий Асенов
доц. д-р Ирена Емилова
доц. д-р Цветан Дилков

17.02.2018
/Събота/
M173081-M173664
08:30-10:30 ч.
Ректорат
Аудитория 13
Организационен мениджмънт и ефективност
доц. д-р Анатолий Асенов
гл. ас. д-р Десислава Алексиева

15.02.2018
/Четвъртък/
M173081-M173664
08:30-10:30 ч.
Ректорат
Аудитория 13