График за провеждане на редовна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. 2017/2018 г., прием м. Октомври 2017 г., сем. 1)
Финансов мениджмънт
Дисциплина Дата Час / зала
Въведение във финансите
проф. д-р Андрей Захариев
гл. ас. д-р Марияна Павлова-Бънова

25.11.2017
/Събота/
P177014-P177018
16:00-18:00 ч.

Кабинет на титуляра
Теория на парите
доц. д-р Валентин Милинов
доц. д-р Жельо Вътев

26.11.2017
/Неделя/
P177014-P177018
09:00-11:00 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 28
Финанси на фирмата
Пламен Пътев
доц. д-р Александър Ганчев
гл. ас. д-р Петя Василева

03.02.2018
/Събота/
P177014-P177018
10:30-12:30 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 52
Техника на данъчното облагане
доц. д-р Валентин Милинов
доц. д-р Людмил Кръстев
гл. ас. д-р Марияна Павлова-Бънова
гл. ас. д-р Петя Василева

03.02.2018
/Събота/
P177014-P177018
16:00-18:00 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 52
Персонални финанси
доц. д-р Анелия Радулова
гл. ас. д-р Марияна Павлова-Бънова

04.02.2018
/Неделя/
P177014-P177018
09:00-11:00 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 52