График за провеждане на редовна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. 2017/2018 г., прием м. Октомври 2017 г., сем. 1)
Финансов контрол и външен одит
Дисциплина Дата Час / зала
Икономикс (Микроикономика и Макроикономика)
проф. д-р Йордан Василев
доц. д-р Людмил Несторов

25.11.2017
/Събота/
M174003-M174003
16:00-18:00 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 16
Основи на счетоводството
проф. д-р Атанас Атанасов
гл. ас. д-р Ралица Данчева

26.11.2017
/Неделя/
M174003-M174003
09:00-11:00 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 63
Теория на контрола
доц. д-р Крум Крумов
доц. д-р Силвия Костова
гл. ас. д-р Дияна Иванова

03.02.2018
/Събота/
M174018-M174078
10:30-12:30 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 55
Данъчен контрол и администрация
Жельо Желев
проф. д-р Емилиян Тананеев
доц. д-р Пепа Стойкова

03.02.2018
/Събота/
M174018-M174078
16:00-18:00 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 43
Анализ на производствения и търговския бизнес
доц. д-р Росица Колева
гл. ас. д-р Красимир Кулчев

04.02.2018
/Неделя/
M174018-M174078
09:00-11:00 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 55