График за провеждане на редовна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. 2017/2018 г., прием м. Октомври 2017 г., сем. 1)
Управление на проекти
Дисциплина Дата Час / зала
Методическа и нормативна рамка за разработване на проекти
проф. д-р Борислав Борисов
гл. ас. д-р Евелина Парашкевова-Великова

25.11.2017
/Събота/
M173006-M173668
16:00-18:00 ч.
Разширение - Запад
Аудитория 304
Бюджетиране и финансово изпълнение на проект
проф. д-р Андрей Захариев
гл. ас. д-р Юлиян Господинов

26.11.2017
/Неделя/
M173006-M173668
09:00-11:00 ч.
Разширение - Запад
Аудитория 304
Софтуер за управление на проекти
проф. д-р Борислав Борисов
гл. ас. д-р Юлиян Господинов

04.02.2018
/Неделя/
M173006-M173668
09:00-11:00 ч.
Разширение - Запад
Аудитория 207
Управление на комуникациите и екипите в проект
гл. ас. д-р Надежда Веселинова
гл. ас. д-р Юлиян Господинов

03.02.2018
/Събота/
M173006-M173668
10:30-12:30 ч.
Разширение - Запад
Аудитория 205
Организационно управление на проект
проф. д-р Маргарита Богданова
гл. ас. д-р Евелина Парашкевова-Великова

03.02.2018
/Събота/
M173006-M173668
16:00-18:00 ч.
Разширение - Запад
Аудитория 205
Въведение в проектното управление
проф. д-р Маргарита Богданова
гл. ас. д-р Юлиян Господинов

25.11.2017
/Събота/
M173006-M173668
10:30-12:30 ч.
Ректорат
Аудитория 3