График за провеждане на редовна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. 2017/2018 г., прием м. Октомври 2017 г., сем. 1)
Счетоводство и одит в публичния сектор
Дисциплина Дата Час / зала
Икономикс (Микроикономика и Макроикономика)
проф. д-р Йордан Василев
доц. д-р Людмил Несторов

25.11.2017
/Събота/
M174003-M174003
16:00-18:00 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 16
Въведение във финансите
проф. д-р Андрей Захариев
доц. д-р Жельо Вътев
доц. д-р Людмил Кръстев
доц. д-р Марин Маринов
гл. ас. д-р Петко Ангелов
ас. д-р Танер Исмаилов

26.11.2017
/Неделя/
M174049-M174067
09:00-11:00 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 16
Основи на счетоводството
проф. д-р Атанас Атанасов
гл. ас. д-р Ралица Данчева

03.02.2018
/Събота/
M174007-M174085
10:30-12:30 ч.
Ректорат
Аудитория 3
Финансово счетоводство
доц. д-р Росица Симеонова
гл. ас. д-р Диана Крумова

03.02.2018
/Събота/
M174007-M174085
16:00-18:00 ч.
Блок 2
(Блок 2) Зала 1
Управленско счетоводство
доц. д-р Росица Симеонова
гл. ас. д-р Радосвета Кръстева-Христова
гл. ас. д-р Румяна Михайлова

04.02.2018
/Неделя/
M174007-M174085
09:00-11:00 ч.
Блок 2
(Блок 2) Зала 1