График за провеждане на редовна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. 2017/2018 г., прием м. Октомври 2017 г., сем. 1)
Счетоводство и одит в публичния сектор
Дисциплина Дата Час / зала
Счетоводни стандарти в публичния сектор
доц. д-р Венцислав Вечев
доц. д-р Иван Андреев
ас. д-р Ради Димитров

25.11.2017
/Събота/
M173016-M173678
16:00-18:00 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 54
Отчитане на средствата от Европейския съюз в публичния сектор
Валерий Александров
доц. д-р Венцислав Вечев
доц. д-р Иван Андреев
ас. д-р Ради Димитров

26.11.2017
/Неделя/
M173016-M173678
09:00-11:00 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 54
Счетоводен анализ на предприятията от публичния сектор
Валерий Александров
доц. д-р Венцислав Вечев
доц. д-р Иван Андреев
ас. д-р Ради Димитров

03.02.2018
/Събота/
M173016-M173678
10:30-12:30 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 63
Счетоводна политика на предприятията от публичния сектор
доц. д-р Диана Ималова
ас. д-р Ради Димитров

03.02.2018
/Събота/
M173016-M173678
16:00-18:00 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 63
Банково посредничество (счетоводни аспекти)
доц. д-р Венцислав Вечев
доц. д-р Диана Ималова

04.02.2018
/Неделя/
M173016-M173678
09:00-11:00 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 63
Бюджетно счетоводство
Валерий Александров
доц. д-р Венцислав Вечев
доц. д-р Иван Андреев
ас. д-р Ради Димитров

25.11.2017
/Събота/
M173016-M173678
10:30-12:30 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 54