График за провеждане на редовна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. 2017/2018 г., прием м. Октомври 2017 г., сем. 1)
Счетоводство и одит в нефинансовите предприятия
Дисциплина Дата Час / зала
История на счетоводството
доц. д-р Станислав Александров
гл. ас. д-р Божидар Божилов
гл. ас. д-р Радосвета Кръстева-Христова

25.11.2017
/Събота/
P177005-P177013
16:00-18:00 ч.

Кабинет на титуляра
Отчитане на външнотърговските сделки
доц. д-р Галя Иванова-Кузманова
гл. ас. д-р Румяна Михайлова

26.11.2017
/Неделя/
P177005-P177013
09:00-11:00 ч.

Кабинет на титуляра
Основи на счетоводството
проф. д-р Атанас Атанасов
гл. ас. д-р Ралица Данчева

03.02.2018
/Събота/
P177005-P177013
10:30-12:30 ч.
Ректорат
Аудитория 3
Финансово счетоводство
доц. д-р Росица Симеонова
гл. ас. д-р Диана Крумова

03.02.2018
/Събота/
P177005-P177013
16:00-18:00 ч.
Блок 2
(Блок 2) Зала 1
Управленско счетоводство
доц. д-р Росица Симеонова
гл. ас. д-р Радосвета Кръстева-Христова
гл. ас. д-р Румяна Михайлова

04.02.2018
/Неделя/
P177005-P177013
09:00-11:00 ч.
Блок 2
(Блок 2) Зала 1