График за провеждане на редовна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. 2017/2018 г., прием м. Октомври 2017 г., сем. 1)
Счетоводство и одит в нефинансовите предприятия
Дисциплина Дата Час / зала
Счетоводни концепции и стандарти
доц. д-р Росица Симеонова
гл. ас. д-р Диана Крумова

25.11.2017
/Събота/
M173028-M173663
16:00-18:00 ч.
Ректорат
Аудитория 13
Счетоводна политика на нефинансовите предприятия
доц. д-р Станислав Александров
гл. ас. д-р Радосвета Кръстева-Христова
гл. ас. д-р Румяна Михайлова

26.11.2017
/Неделя/
M173028-M173663
09:00-11:00 ч.
Ректорат
Аудитория 13
Отчитане на сделки с финансови инструменти
проф. д-р Атанас Атанасов
гл. ас. д-р Ралица Данчева

03.02.2018
/Събота/
M173028-M173663
10:30-12:30 ч.
Ректорат
Аудитория 3
Счетоводство на нефинансовите икономически групи
доц. д-р Галя Иванова-Кузманова
гл. ас. д-р Диана Крумова

03.02.2018
/Събота/
M173028-M173663
16:00-18:00 ч.
Ректорат
Аудитория 3
Съдебно-счетоводни експертизи
доц. д-р Иван Андреев
гл. ас. д-р Божидар Божилов

04.02.2018
/Неделя/
M173028-M173663
09:00-11:00 ч.
Ректорат
Аудитория 3
Финансово счетоводство
доц. д-р Росица Симеонова
гл. ас. д-р Диана Крумова

25.11.2017
/Събота/
M173028-M173663
10:30-12:30 ч.
Ректорат
Аудитория 13