График за провеждане на редовна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. 2017/2018 г., прием м. Октомври 2017 г., сем. 1)
Счетоводство и одит в банките
Дисциплина Дата Час / зала
Счетоводни концепции и стандарти
доц. д-р Росица Симеонова
гл. ас. д-р Диана Крумова

25.11.2017
/Събота/
M173028-M173663
16:00-18:00 ч.
Ректорат
Аудитория 13
Банково посредничество (счетоводни аспекти)
доц. д-р Венцислав Вечев
доц. д-р Диана Ималова

26.11.2017
/Неделя/
M173236-M173236
09:00-11:00 ч.

Кабинет на титуляра
Счетоводна политика на банките
доц. д-р Венцислав Вечев
доц. д-р Диана Ималова

03.02.2018
/Събота/
M173236-M173236
10:30-12:30 ч.

Кабинет на титуляра
Счетоводен анализ на банките
доц. д-р Венцислав Вечев
ас. д-р Ради Димитров

03.02.2018
/Събота/
M173236-M173236
16:00-18:00 ч.

Кабинет на титуляра
Банков контрол и надзор
гл. ас. д-р Зорница Петкова

04.02.2018
/Неделя/
M173236-M173236
09:00-11:00 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 46
Банково счетоводство
доц. д-р Диана Ималова
ас. д-р Ради Димитров

25.11.2017
/Събота/
M173236-M173236
10:30-12:30 ч.

Кабинет на титуляра