График за провеждане на редовна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. 2017/2018 г., прием м. Октомври 2017 г., сем. 1)
Социален мениджмънт
Дисциплина Дата Час / зала
Икономически основи на публичния сектор
проф. д-р Пенка Шишманова

25.11.2017
/Събота/
M173066-M173572
16:00-18:00 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 25
Въведение в социалния мениджмънт
доц. д-р Ирена Емилова
гл. ас. д-р Милен Динков

26.11.2017
/Неделя/
M173066-M173572
09:00-11:00 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 56
Управление на проекти в социалната сфера
проф. д-р Маргарита Богданова
гл. ас. д-р Евелина Парашкевова-Великова

03.02.2018
/Събота/
M173066-M173572
10:30-12:30 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 24
Социално програмиране
доц. д-р Николай Нинов
доц. д-р Пламен Йорданов

03.02.2018
/Събота/
M173066-M173572
16:00-18:00 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 24
Финансиране на социалните дейности
доц. д-р Николай Нинов
доц. д-р Пламен Йорданов

04.02.2018
/Неделя/
M173066-M173572
09:00-11:00 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 24
Икономика на социалното осигуряване
доц. д-р Николай Нинов
доц. д-р Пламен Йорданов
гл. ас. д-р Маргарита Николова
гл. ас. д-р Таня Илиева

25.11.2017
/Събота/
M173066-M173572
10:30-12:30 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 46