График за провеждане на редовна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. 2017/2018 г., прием м. Октомври 2017 г., сем. 1)
Мениджмънт на търговската дейност
Дисциплина Дата Час / зала
Въведение в търговския бизнес
доц. д-р Симеонка Петрова
гл. ас. д-р Венцислав Перков

25.11.2017
/Събота/
P177001-P177006
16:00-18:00 ч.

Катедра
Оценка на бизнеса
доц. д-р Светослав Илийчовски
гл. ас. д-р Венцислав Перков

26.11.2017
/Неделя/
P177001-P177006
09:00-11:00 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 72
Икономика на търговията
доц. д-р Симеонка Петрова
гл. ас. д-р Венцислав Перков

03.02.2018
/Събота/
P177001-P177006
10:30-12:30 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 72
Организация и технология на доставките
доц. д-р Симеонка Петрова
гл. ас. д-р Венцислав Перков

03.02.2018
/Събота/
P177001-P177006
16:00-18:00 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 72
Организация и технология на продажбите
доц. д-р Петранка Мидова
гл. ас. д-р Венцислав Перков

04.02.2018
/Неделя/
P177001-P177006
09:00-11:00 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 72