График за провеждане на редовна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. 2017/2018 г., прием м. Октомври 2017 г., сем. 1)
Международен туризъм
Дисциплина Дата Час / зала
Международен бизнес
доц. д-р Драгомир Илиев
доц. д-р Здравко Любенов

25.11.2017
/Събота/
M173234-M173462
16:00-18:00 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 53
Глобален туризъм
проф. д.ик.н. Таня Горчева
гл. ас. д-р Йордан Нейков

26.11.2017
/Неделя/
M173234-M173462
09:00-11:00 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 53
Финансови и кредитни операции в туристическия бизнес
проф. д-р Андрей Захариев
гл. ас. д-р Димитър Костов

03.02.2018
/Събота/
M173234-M173462
10:30-12:30 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 56
Корпоративна социална отговорност в международния туризъм
доц. д-р Здравко Любенов
гл. ас. д-р Йордан Нейков

03.02.2018
/Събота/
M173234-M173462
16:00-18:00 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 56
ПР в сферата на туризма
доц. д-р Галина Захариева
гл. ас. д-р Николай Андреев

04.02.2018
/Неделя/
M173234-M173462
09:00-11:00 ч.

Катедра
Международен туристически бизнес
проф. д.ик.н. Таня Горчева
гл. ас. д-р Йордан Нейков

25.11.2017
/Събота/
M173234-M173462
10:30-12:30 ч.
Ректорат
Аудитория 7