График за провеждане на редовна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. 2017/2018 г., прием м. Октомври 2017 г., сем. 1)
Маркетингови комуникации
Дисциплина Дата Час / зала
Интегриран бранд мениджмънт
проф. д-р Никола Янков
доц. д-р Пенка Горанова

25.11.2017
/Събота/
M173055-M173465
16:00-18:00 ч.
Разширение - Запад
Аудитория 201
Интегрирани маркетингови комуникации
доц. д-р Пенка Горанова
ас. Живка Тананеева

26.11.2017
/Неделя/
M173055-M173465
09:00-11:00 ч.
Разширение - Запад
Аудитория 101
Емпирични маркетингови изследвания
доц. д-р Тодор Кръстевич
ас. д-р Атанаска Решеткова

03.02.2018
/Събота/
M173055-M173465
10:30-12:30 ч.
Разширение - Запад
Аудитория 102
Интернет маркетинг
доц. д-р Пенка Горанова
гл. ас. д-р Радослав Йорданов
ас. Костадин Башев

03.02.2018
/Събота/
M173055-M173465
16:00-18:00 ч.
Разширение - Запад
Аудитория 102
Медия планиране
доц. д-р Тодор Кръстевич
ас. д-р Атанаска Решеткова

04.02.2018
/Неделя/
M173055-M173465
09:00-11:00 ч.
Разширение - Запад
Аудитория 101
Принципи на маркетинга
доц. д-р Иван Марчевски
гл. ас. д-р Ваня Григорова