График за провеждане на редовна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. 2017/2018 г., прием м. Октомври 2017 г., сем. 1)
Международен бизнес и мениджмънт
Дисциплина Дата Час / зала
Икономикс (Микроикономика и Макроикономика)
проф. д-р Йордан Василев
доц. д-р Людмил Несторов

25.11.2017
/Събота/
M174003-M174003
16:00-18:00 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 16
Въведение във финансите
проф. д-р Андрей Захариев
доц. д-р Жельо Вътев
доц. д-р Людмил Кръстев
доц. д-р Марин Маринов
гл. ас. д-р Петко Ангелов
ас. д-р Танер Исмаилов

26.11.2017
/Неделя/
M174049-M174067
09:00-11:00 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 16
Международна икономика
доц. д-р Галина Захариева
гл. ас. д-р Галин Стефанов

03.02.2018
/Събота/
M174049-M174067
10:30-12:30 ч.

Катедра
Международно управление на човешките ресурси
доц. д-р Галина Захариева
гл. ас. д-р Ивайло Петров

03.02.2018
/Събота/
M174049-M174067
16:00-18:00 ч.

Катедра
Бизнес комуникации
доц. д-р Карина Саркисян-Дикова
гл. ас. д-р Николай Андреев

04.02.2018
/Неделя/
M174049-M174067
09:00-11:00 ч.

Катедра