График за провеждане на редовна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. 2017/2018 г., прием м. Октомври 2017 г., сем. 1)
Икономика и мениджмънт на туризма
Дисциплина Дата Час / зала
Организация на алтернативния туризъм
проф. д-р Марияна Божинова
ас. д-р Павлин Павлов

25.11.2017
/Събота/
M173054-M173661
16:00-18:00 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 15
Туристическа политика
доц. д-р Тихомир Личев
ас. д-р Павлин Павлов

26.11.2017
/Неделя/
M173054-M173661
09:00-11:00 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 15
Стратегии в туризма
проф. д-р Марияна Божинова
доц. д-р Петя Иванова
ас. д-р Любомира Тодорова

03.02.2018
/Събота/
M173054-M173661
10:30-12:30 ч.
Блок 1
(Блок 1) Зала 4
Сигурност и безопасност в туризма
доц. д-р Петя Иванова
доц. д-р Тихомир Личев
ас. д-р Любомира Тодорова

03.02.2018
/Събота/
M173054-M173661
16:00-18:00 ч.
Ректорат
Аудитория 4
Мениджмънт на туризма
проф. д-р Марияна Божинова
доц. д-р Петя Иванова
ас. д-р Павлин Павлов

04.02.2018
/Неделя/
M173054-M173661
09:00-11:00 ч.
Ректорат
Аудитория 4
Въведение в туризма
доц. д-р Петя Иванова
ас. д-р Любомира Тодорова

25.11.2017
/Събота/
M173054-M173661
10:30-12:30 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 15