График за провеждане на редовна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. 2017/2018 г., прием м. Октомври 2017 г., сем. 1)
Електронен бизнес и дигитални пазари
Дисциплина Дата Час / зала
Основи на електронния бизнес
проф. д-р Виолета Краева
доц. д-р Петя Емилова
гл. ас. д-р Кремена Маринова-Костова

25.11.2017
/Събота/
M173056-M173441
16:00-18:00 ч.
Разширение - Запад
Аудитория 302
Електронна търговия и дигитални пазари
проф. д-р Красимир Шишманов
гл. ас. д-р Мария Ташкова

26.11.2017
/Неделя/
M173056-M173441
09:00-11:00 ч.
Разширение - Запад
Аудитория 302
Системи за електронна търговия
доц. д-р Веселин Попов
ас. д-р Искрен Таиров

03.02.2018
/Събота/
M173056-M173441
10:30-12:30 ч.
Разширение - Запад
Аудитория 202
Електронни системи за разплащания
проф. д-р Красимир Шишманов
гл. ас. д-р Кремена Маринова-Костова

04.02.2018
/Неделя/
M173056-M173441
09:00-11:00 ч.
Разширение - Запад
Аудитория 202
Интернет маркетинг
доц. д-р Пенка Горанова
гл. ас. д-р Радослав Йорданов
ас. Костадин Башев

03.02.2018
/Събота/
M173055-M173465
16:00-18:00 ч.
Разширение - Запад
Аудитория 102
Софтуерен инженеринг
проф. д-р Красимир Шишманов
ас. Асен Божиков

25.11.2017
/Събота/
M173023-M173631
10:30-12:30 ч.
Разширение - Запад
Аудитория 302