График за провеждане на редовна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. 2017/2018 г., прием м. Октомври 2017 г., сем. 1)
Валутен, митнически и данъчен контрол
Дисциплина Дата Час / зала
Валути и валутни сделки
проф. д-р Андрей Захариев
гл. ас. д-р Димитър Костов

25.11.2017
/Събота/
M173005-M173675
16:00-18:00 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 45
Технология на валутния контрол
проф. д-р Георги Иванов
гл. ас. д-р Зорница Петкова

26.11.2017
/Неделя/
M173005-M173675
09:00-11:00 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 45
Технология на данъчния контрол
проф. д-р Георги Иванов
доц. д-р Момчил Антов

03.02.2018
/Събота/
M173005-M173675
10:30-12:30 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 46
Технология на митническия контрол
проф. д-р Георги Иванов
доц. д-р Момчил Антов
гл. ас. д-р Зорница Петкова

03.02.2018
/Събота/
M173005-M173675
16:00-18:00 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 46
Международно митническо сътрудничество
проф. д-р Георги Иванов
гл. ас. д-р Зорница Петкова

04.02.2018
/Неделя/
M173005-M173675
09:00-11:00 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 46
Валутен и митнически контрол
проф. д-р Георги Иванов
доц. д-р Момчил Антов
гл. ас. д-р Зорница Петкова

25.11.2017
/Събота/
M173005-M173675
10:30-12:30 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 45