График за провеждане на редовна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. 2017/2018 г., прием м. Октомври 2017 г., сем. 1)
Бизнес планиране
Дисциплина Дата Час / зала
Корпоративно планиране
доц. д-р Михаил Чиприянов
гл. ас. д-р Надежда Веселинова

25.11.2017
/Събота/
M173124-M173505
16:00-18:00 ч.
Разширение - Запад
Аудитория 103
Управление чрез проекти
доц. д-р Анастасия Марчева
доц. д-р Михаил Чиприянов
гл. ас. д-р Надежда Веселинова

26.11.2017
/Неделя/
M173124-M173505
09:00-11:00 ч.

Катедра
Планов софтуер
проф. д-р Борислав Борисов
гл. ас. д-р Юлиян Господинов

03.02.2018
/Събота/
M173124-M173505
10:30-12:30 ч.
Разширение - Запад
Аудитория 201
Социална прогностика
проф. д-р Маргарита Богданова
доц. д-р Христо Сирашки

03.02.2018
/Събота/
M173124-M173505
16:00-18:00 ч.
Разширение - Запад
Аудитория 205
Управление на устойчивото развитие
проф. д-р Борислав Борисов
доц. д-р Христо Сирашки

04.02.2018
/Неделя/
M173124-M173505
09:00-11:00 ч.
Разширение - Запад
Аудитория 207
Основи на планирането и програмирането
проф. д-р Борислав Борисов
проф. д-р Маргарита Богданова
доц. д-р Михаил Чиприянов
гл. ас. д-р Евелина Парашкевова-Великова
гл. ас. д-р Юлиян Господинов

25.11.2017
/Събота/
M173124-M173505
10:30-12:30 ч.
Ректорат
Аудитория 3