График за провеждане на редовна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. 2017/2018 г., прием м. Октомври 2017 г., сем. 1)
Банков мениджмънт
Дисциплина Дата Час / зала
Икономикс (Микроикономика и Макроикономика)
проф. д-р Йордан Василев
доц. д-р Людмил Несторов

25.11.2017
/Събота/
M174003-M174003
16:00-18:00 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 16
Основи на счетоводството
проф. д-р Атанас Атанасов
гл. ас. д-р Ралица Данчева

26.11.2017
/Неделя/
M174003-M174003
09:00-11:00 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 63
03.02.2018
/Събота/
M174007-M174085
10:30-12:30 ч.
Ректорат
Аудитория 3
Финанси на фирмата
Пламен Пътев
доц. д-р Александър Ганчев
гл. ас. д-р Петя Василева

03.02.2018
/Събота/
M174003-M174003
10:30-12:30 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 52
Техника на данъчното облагане
доц. д-р Валентин Милинов
доц. д-р Людмил Кръстев
гл. ас. д-р Марияна Павлова-Бънова
гл. ас. д-р Петя Василева

03.02.2018
/Събота/
M174003-M174003
16:00-18:00 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 52
Персонални финанси
доц. д-р Анелия Радулова
гл. ас. д-р Марияна Павлова-Бънова

04.02.2018
/Неделя/
M174003-M174003
09:00-11:00 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 52