График за провеждане на редовна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. 2017/2018 г., прием м. Октомври 2017 г., сем. 1)
Банков мениджмънт
Дисциплина Дата Час / зала
Практически банков мениджмънт
доц. д-р Жельо Вътев
доц. д-р Марин Маринов
гл. ас. д-р Георги Георгиев

25.11.2017
/Събота/
M153078-M173536
16:00-18:00 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 28
Централно банкиране
доц. д-р Валентин Милинов
ас. д-р Стефан Станимиров

26.11.2017
/Неделя/
M153078-M173536
09:00-11:00 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 28
Мениджмънт на банковите плащания
проф. д-р Божидар Божинов
доц. д-р Жельо Вътев
доц. д-р Марин Маринов

03.02.2018
/Събота/
M153078-M173536
10:30-12:30 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 28
Управление на персонала в банката
проф. д-р Теодора Димитрова
доц. д-р Марин Маринов

03.02.2018
/Събота/
M153078-M173536
16:00-18:00 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 28
Риск мениджмънт в търговската банка
проф. д-р Божидар Божинов
доц. д-р Марин Маринов

04.02.2018
/Неделя/
M153078-M173536
09:00-11:00 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 28
Банково обслужване на икономическите агенти
проф. д-р Теодора Димитрова
доц. д-р Марин Маринов

25.11.2017
/Събота/
M153078-M173536
10:30-12:30 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 28