График за провеждане на редовна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. 2017/2018 г., прием м. Октомври 2017 г., сем. 1)
Фирмен мениджмънт и контролинг
Дисциплина Дата Час / зала
Фирмен мениджмънт
доц. д-р Анатолий Асенов
доц. д-р Цветан Дилков

25.11.2017
/Събота/
M173128-M173657
16:00-18:00 ч.
Разширение - Запад
Аудитория 104
Ситуационен мениджмънт
доц. д-р Анатолий Асенов
доц. д-р Ирена Емилова
доц. д-р Цветан Дилков

26.11.2017
/Неделя/
M173128-M173657
09:00-11:00 ч.
Разширение - Запад
Аудитория 104
Фирмен контролинг
доц. д-р Анатолий Асенов
гл. ас. д-р Милен Динков

03.02.2018
/Събота/
M173128-M173657
10:30-12:30 ч.
Корпус ЮГ
(Корпус ЮГ) Заседателна зала
Съвременни бизнес организации
доц. д-р Анатолий Асенов
гл. ас. д-р Милен Динков

03.02.2018
/Събота/
M173128-M173657
16:00-18:00 ч.
Корпус ЮГ
(Корпус ЮГ) Заседателна зала
Бизнессреда и малък бизнес
доц. д-р Анатолий Асенов
доц. д-р Ирена Емилова
доц. д-р Цветан Дилков

04.02.2018
/Неделя/
M173059-M173621
09:00-11:00 ч.
Корпус ЮГ
(Корпус ЮГ) Заседателна зала
Организационен мениджмънт и ефективност
доц. д-р Анатолий Асенов
гл. ас. д-р Десислава Алексиева

25.11.2017
/Събота/
M173081-M173664
10:30-12:30 ч.
Разширение - Запад
Аудитория 205