График за провеждане на редовна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. 2017/2018 г., прием м. Октомври 2017 г., сем. 1)
Публична администрация
Дисциплина Дата Час / зала
Икономически основи на публичния сектор
проф. д-р Пенка Шишманова

25.11.2017
/Събота/
P177002-P177002
16:00-18:00 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 25
Регионална политика и регионално развитие
гл. ас. д-р Ева Цветанова

26.11.2017
/Неделя/
P177002-P177002
09:00-11:00 ч.

Кабинет на титуляра
Въведение в проектното управление
проф. д-р Маргарита Богданова
гл. ас. д-р Юлиян Господинов

03.02.2018
/Събота/
P177002-P177002
10:30-12:30 ч.
Разширение - Запад
Аудитория 205
Основи на публичната администрация
доц. д-р Христо Сирашки
гл. ас. д-р Юлиян Господинов

03.02.2018
/Събота/
P177002-P177002
16:00-18:00 ч.
Разширение - Запад
Аудитория 205
Системи за управление и контрол в публичния сектор
проф. д-р Борислав Борисов
гл. ас. д-р Евелина Парашкевова-Великова

04.02.2018
/Неделя/
P177002-P177002
09:00-11:00 ч.
Разширение - Запад
Аудитория 207