График за провеждане на редовна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. 2017/2018 г., прием м. Октомври 2017 г., сем. 1)
Бизнесадминистрация
Дисциплина Дата Час / зала
Икономикс (Микроикономика и Макроикономика)
проф. д-р Йордан Василев
доц. д-р Людмил Несторов

25.11.2017
/Събота/
M174003-M174003
16:00-18:00 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 16
Основи на управлението
доц. д-р Анатолий Асенов
доц. д-р Ирена Емилова
доц. д-р Цветан Дилков

26.11.2017
/Неделя/
M174088-M174088
09:00-11:00 ч.
Разширение - Запад
Аудитория 303
Лидерство и ръководство
доц. д-р Анатолий Асенов
гл. ас. д-р Станислава Стоянова

03.02.2018
/Събота/
M174004-M174090
10:30-12:30 ч.
Корпус ЮГ
(Корпус ЮГ) Заседателна зала
Управление на малкия бизнес
доц. д-р Анатолий Асенов
гл. ас. д-р Милен Динков

03.02.2018
/Събота/
M174004-M174090
16:00-18:00 ч.
Корпус ЮГ
(Корпус ЮГ) Заседателна зала
Управление на фирмата
доц. д-р Анатолий Асенов
доц. д-р Ирена Емилова
доц. д-р Цветан Дилков

04.02.2018
/Неделя/
M174004-M174090
09:00-11:00 ч.
Корпус ЮГ
(Корпус ЮГ) Заседателна зала